تهران - خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3 «پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی» 021-8874-7632

 

سرفصل و محتوای آموزشی:

چنانچه دوره به صورت 78 ساعته برگزار شود سرفصل دوره به شکل زیر خواهد بود. اما با توجه به محدودیت زمانی برگزاری دوره سعی می شود تا از مباحث زیر بهترین گزینه ها را انتخاب نمود:

نام تک درس: تمرینات ورزشی برای کودکان استثنائی

پیش نیاز/هم­نياز:

نظري عملي  
ساعت 56 26  
 

الف: هدف درس: ایجاد آمادگی برای تمرین بدنی افراد کم توان ذهنی با هدف افزایش سلامتی جسمی، ذهنی و کیفیت زندگی

 

 

ب: سر فصل آموزشی:

 
ردیف رئوس مطالب و ریز محتوا

زمان آموزش

   (ساعت)

 
نظری عملی  
رئوس مطالب ريز محتوا  
1 طبقه بندی انواع اختلالات آشنایی با سیستم های مختلف طبقه بندی اختلالات جسمی و ذهنی 2 2  
2 انواع مختلف اختلالات ذهنی آشنایی با انواع مختلف اختلالات ذهنی 2 0  
طبقه بندی کم توانی ذهنی و خصوصیات هر طبقه 2 0  
شیوه های ارزیابی و طبقه بندی هوش در افراد کم توان 2 2  
خصوصیات جسمی و ذهنی مرتبط با هر نوع اختلال ذهنی 2 2  
کل   ساعات مورد نیاز برای این بخش 8 4  

3

آشنایی با شیوه های آموزش در افراد کم توان آشنایی با بهترین شیوه های آموزشی در افراد کم توان 2  
آشنایی با تکنیک های آموزشی خاص برای هر نوع اختلال جسمی و ذهنی 2  
آشنایی با سیستم آموزش فراگیر 2  
کل ساعات مورد نیاز برای این بخش 6  

4

اصول اولیه طراحی برنامه تمرین فعالیت بدنی آشنایی با اجزاء مختلف آمادگی جسمانی و حرکتی 4 2  
آشنایی با اجزاء هر برنامه تمرینی 2 2  
آشنایی با شیوه های نوین تقویت خصوصیات مختلف آمادگی جسمانی و حرکتی 2 2  
ارائه تمرینات و بازی های حرکتی در افراد دارای کم توانی ذهنی 2 2  
کل ساعات مورد نیاز برای این بخش 10 8  
5

اصول طراحی برنامه تمرینی برای انواع اختلالات ذهنی

آشنایی با عوارض جسمی و ذهنی هر نوع اختلال که در طراحی برنامه های تمرینی می بایست مد نظر قرار گیرد 2 0  
آشنایی با بهترین شیوه های برنامه ریزی تمرینی برای افراد با توجه به نوع خاص اختلال جسمی و ذهنی آنها 4 0  
آشنایی با برخی شیوه های درمانی در افراد کم توان ذهنی همچون آب درمانی، اسب درمانی، آرام سازی عصبی عضلانی، تعلیق درمانی، دلفین درمانی و ... 4 4  
کل ساعات مورد نیاز برای این بخش 10 4  
6 آشنایی با اختلالات و بیماری های شایع در افراد کم توان ذهنی

آشنایی با بیماری های قلبی عروقی-

چاقی

دیابت

اختلالات سیستم عضلانی اسکلتی

آسیب های مغزی و اختلالات سیستم عصبی

مشکلات روانی

8  
7 آزمون های فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی در افراد دارای کم توانی ذهنی آشنایی با بهترین تست ها و آزمون های مرتبط با سنجش فعالیت بدنی و ارزیابی عملکرد حرکتی در افراد دارای کم توانی ذهنی 4 2  
8 آشنایی با سازمان های مجری برنامه های ورزشی برای افراد کم توان ذهنی آشنایی با المپیک ویزه به عنوان بزرگترین سازمان مجری برنامه های ورزشی در دنیا و سایر سازمان های مرتبط با این حوزه 4  
9 آشنایی با ساختارها، منابع علمی و مطالعاتی مرتبط با ورزش در افراد کم توان ذهنی

آشنایی با بزرگترین مراکز علمی و پژوهشی دنیا

سایت ها و اطلاعات در دنیای مجازی

سازمان های حمایتی و تشکل های غیر دولتی فعال

2  
 

ج: منبع درسی: ((مؤلف/مترجم)، عنوان منبع، ناشر، سال انتشار))

حداقل دو منبع فارسي و يك منبع لاتين:

1- توانبخشی در سندرم داون: تالیف دکتر علی کاشی، دکتر محمود شیخ و پروفسور اصغر دادخواه- انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. پائیز 1392.

2- استاندارد های سلامت و آمادگی جسمانی. تالیف دکتر جی هافمن. مترجمان دکتر رحمان سوری و دکتر حبیب هنری. نشر پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم. 1391.

3- تمرین برای سالمندان کم توان. مترجمان دکتر حسن دانشمندی، فرزانه ساکی و لیلا مبارک آبادی-نشر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. 1390

آموزش حرکت درمانی. مترجمان دکتر حسن دانشمندی، علی شمسی ماجلان و لیلا مبارک آبادی. نشر پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم. 1389.

اصول، مبانی و اهداف ورزش معلولان. تالیف دکتر مجید جلالی فراهانی. نشر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. 1390

American college of sport medicine. (2009). Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Third edition. Human kinetics. 359-367.

 

تماس با ما

تهران - خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3 «پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی»

021-8874-7632

0939-383-9763

021-8852-9121

sportrehabir@gmail.com

https://www.sportrehabir.com

ارسال پیام